top of page
DSC02319_edited_edited_edited_edited.png

ADVIES:

PRAKTIJKGERICHTE

ADVISERING EN

ONDERSTEUNING

Ingrijpen bij escalatie en herstellen van vertrouwen

Wetenschappers en de actualiteit tonen aan dat politieke en sociale onenigheid in de samenleving zorgt voor geweld en radicalisering. Dit vraagt om een heldere signalering en krachtige aanpak van polarisatie. Arjan van Westen geeft daarover advies aan overheden, bedrijven en andere organisaties. Om te handelen op de korte termijn wanneer een conflict plots uit de hand loopt. Effectieve communicatie is dan cruciaal. 

En Arjan van Westen geeft advies voor de lange termijn. Hoe investeer je in de samenleving of een organisatie om tweestrijd te voorkomen! Maar ook hoe je voorkomt dat de Omgevingswet niet leidt tot meer onbegrip van de burger over de overheid. Juist zijn journalistieke expertise maakt deze aanpak uniek en -veel belangrijker- concreet en daardoor effectief. Verwacht bij Arjan van Westen geen quasi filosofische slogans over polarisatie en met uit het Engels taalgebied overgenomen infographics.

Korte termijn

Polarisatie staat vol in de aandacht wanneer een conflict uit de hand loopt. Het is belangrijk te weten hoe je bij verbaal- en non verbaal geweld optreedt. Hoe houd je het hoofd koel en zet je de juiste vorm van communicatie in. Dat je de-escaleert en niet onbedoeld nog meer olie op het vuur gooit. En hoe vind je die burgers die helpen een polariserende crisissituatie te beheersen?

Lange termijn

Een grote groep burgers is het vertrouwen in de overheid, instituties en medeburgers verloren. Dat vraagt om een breed pakket aan maatregelen. Maatregelen waardoor je allereerst weer constructief met de ontevreden burger in gesprek raakt. Onder meer journalistieke vaardigheden zijn uitermate geschikt om betere en eerlijker communicatie te realiseren. 

Arjan van Westen voorziet in uiteenlopende adviesproducten inzake het constructief aanpakken van (de))polarisatie: 

1 Polarisatie tijdig signaleren. Van Westens sterk op de achtergrondjournalistiek leunende aanpak leent zicht er perfect voor om de hete hangijzers in de samenleving helder in beeld te krijgen. Het resulteert in een rapportage waarmee vervolgens bestuurders en beleidsmedewerkers aan de slag kunnen.

2 Adviestraject voor depolarisatie. Arjan van Westen neemt met bestuurders, politici of ambtenaren polariserende casussen door. Het resulteert in een plan van aanpak, een adviestraject dat een helder doel voor ogen heeft: depolarisatie. Daarbij verkent Van Westen prikkelend en soms wat confronterend wat de mogelijkheden zijn vanuit bijvoorbeeld de gemeentelijke organisatie om te depolariseren. Onder het motto: depolariseren is vooral investeren.

3 Het trainen van communicatiemedewerkers op het gebied van polarisatie. Alles draait hier om het tijdig signaleren van polarisatie en met efficiënte communicatie weer zien te de-escaleren. Van Westen begeleidt hier communicatieteams in. Uiteraard behoort ook individuele coaching van communicatiemedewerkers tot de mogelijkheden.

4 Organisatie en ondersteuning van overleg tussen overheid en burger bij polarisatie. Denk hierbij aan het organiseren van buurtbijeenkomsten en participatie trajecten. Met als doel dat burgers met elkaar en met de overheid constructief het gesprek aangaan.

Wilt u meer weten?

Op zoek naar advies bij (de)polarisatie vraagstukken?

Wil u meer  weten over de aanpak van Arjan van Westen?

Of heeft u interesse in de (de)polarisatie workshop?

Neem contact op!

bottom of page